Esteu aquí

Ressenyes

  • Reinald Besalú
juliol 2015
  • Reinald Besalú
maig 2015
  • JOAN M. CORBELLA
març 2015
  • JOAN M. CORBELLA
març 2014
  • REINALD BESALÚ
desembre 2013
  • REINALD BESALÚ
setembre 2011
Previsions d'inversió dels operadors televisius en programes
TV programming expenditure 2014. IHS TECHNOLOGY

Versió per imprimir

Versió PDF

REINALD BESALÚ
abril 2014

IHS ha publicat un informe sobre les previsions de despesa en compra de programes que realitzaran 127 empreses de televisió de 13 països diferents (1). Segons aquestes previsions, la despesa s’incrementarà un 3,5% el 2014, un augment major que el que es creu que hi haurà en ingressos publicitaris –la principal font de finançament de les televisions-, que serà del 2,5%. D’aquesta manera, l’any 2014 les televisions dedicaran un 53% dels seus ingressos a la compra de programes, davant del 49% que hi havien dedicat el 2007 o el 52% de 2012.

Evolució dels ingressos i la despesa en programes de 127 grans operadors de televisió al món

Evolució dels ingressos i la despesa en programes de 127 grans operadors de televisió al món

Font: IHS

No obstant, cada país presenta situacions ben diferents. Mentre que a Alemanya, per exemple, les televisions augmentaran gairebé un 7% la despesa en programes, o als Estats Units, el Japó, Canadà, el Regne Unit i Noruega a l’entorn d’un 5%, a països com França o Espanya aquesta despesa es reduirà, un 1,4% i un 7% respectivament (de fet, Espanya és el país on més descendirà la despesa en programes respecte de 2013). Segons IHS, tant a França com a Espanya els operadors televisius es veuen perjudicats per unes previsions poc optimistes de creixement de la inversió publicitària i per un mercat de televisió de pagament estancat.

L’informe també destaca que el 50,4% de la despesa global en compra de programes correspondrà a produccions originals, el 27,7% a produccions adquirides i el 26,1% restant a drets esportius. El 42% de la despesa global en programes es realitzarà als Estats Units (43.900 milions de dòlars), mentre que el segon gran mercat és el japonès, que englobarà el 14% de la despesa total (15.000 milions de dòlars).

Al Regne Unit l’augment en la despesa, fins als 10.400 milions de dòlars, serà degut principalment a les bones perspectives de creixement del PIB per a aquest país i també a un sector de la televisió de pagament que serà més competitiu, amb l’emergència de BT. BSkyB serà la televisió que més gastarà en programes, especialment en la compra de drets esportius, als quals dedicarà 2.300 milions de dòlars, mentre que la BBC es gastarà 3.000 milions de dòlars, bona part dels quals serviran per a la compra de programes originals.

A Alemanya les televisions gastaran 8.500 milions de dòlars en la compra de programes, i més de la meitat d’aquesta despesa correspondrà a les televisions públiques (ARD i ZDF). A França, en canvi, les mesures d’austeritat impediran que la televisió pública gasti més que l’any anterior en la compra de programes. Els grups TF1 i M6, però, sí que incrementaran la inversió gràcies als ingressos que els reportarà la venda de drets esportius. En total, les televisions franceses gastaran 7.400 milions de dòlars en compra de programes el 2014.

A Itàlia la despesa en programes es mantindrà estable a l’entorn dels 6.000 milions de dòlars, amb l’operador de pagament Sky Italia i la pública Rai com les televisions que més hi invertiran, mentre que a Espanya la despesa se situarà per sota dels 3.000 milions de dòlars. Mentre que Atresmedia i Mediaset podrien augmentar lleugerament la despesa, caldrà observar què succeeix amb Canal Plus, un operador que sempre ha invertit molt en drets esportius, ara que ha estat adquirit per Telefónica.

L’estudi sencer es pot adquirir al web d’IHS Technology.

1. Es tracta dels Estats Units, Canadà, Alemanya, França, Regne Unit, Itàlia, Espanya, Suècia, Dinamarca, Noruega, Finlàndia, Japó i Austràlia (tornar)