Esteu aquí

Ressenyes

  • Reinald Besalú
juliol 2015
  • Reinald Besalú
maig 2015
  • JOAN M. CORBELLA
març 2015
  • JOAN M. CORBELLA
març 2014
  • REINALD BESALÚ
desembre 2013
  • REINALD BESALÚ
setembre 2011
International Communication Market Report 2015 (OfCom )

Versió per imprimir

Versió PDF

Joan M. Corbella
desembre 2015

Amb la puntualitat de rellotge amb què ens té acostumats, l’autoritat britànica de regulació i control dels mitjans audiovisuals i electrònics, l’OfCom, ha publicat a primers de desembre el volum corresponent a la comparativa internacional del seu Communication Market Report, que anualment passa revista a l’estat de les comunicacions en el seu sentit més ampli (sense la premsa, que no és de la seva competència, però amb telecomunicacions i correus, ràdio, televisió i altres serveis audiovisuals i internet). L’informe compta amb volums específics per a la totalitat del mercat britànic i per a cada una de les regions i nacions que formen el Regne Unit, amb profusió de dades provinents de fonts diverses, i d’enquestes encarregades per la pròpia OfCom.

La bona feina del regulador  britànic es completa amb la perspectiva comparativa entre països que ofereix el volum International Communication Market Report, i prova d’això és l’important ressò que les dades que publica han tingut ràpidament en els mitjans i xarxes de comunicació, ja que és un dels pocs informes que uneix informació aliena i recollida amb els seus propis recursos i ho fa amb una periodicitat anual, i no només sobre Europa. Això permet fer radiografies puntuals de les diferències i l’estat de cada país, però també veure’n l’evolució en el temps, i completar, per exemple, l’excel·lent treball que fa amb el seu yearbook l’Observatori Europeu de l’Audiovisual. Al mateix temps, cal reconèixer la utilitat que representa per als lectors, analistes i altres observadors el fet que l’OfCom no només permet accedir a les còpies en PDF de l’informe sinó que facilita la descàrrega en fulls de càlcul, des de la mateixa pàgina web.

Una mostra ben representativa de l’interès que té l’informe es pot veure en la taula que reproduïm a continuació,  la del resum d’indicadors clau sobre el sector de la televisió.  Amb una mirada ràpida es pot entendre  la fortalesa del sistema televisiu dels Estats Units, a gran distància de la resta de països pel que fa al volum de negoci total i d’ingressos per habitant, seguit proporcionalment per Alemanya i Regne Unit, i en termes relatius per Japó i Austràlia.

Temps de consum mitjà per persona, pes de les diverses fonts d’ingressos, el cost anual del cànon televisiu o la fortalesa de la televisió de pagament apareixen també en la taula dels principals indicadors, i en les pàgines successives va passant revista amb un interessant nivell de profunditat a cadascun d’ells, com es pot comprovar en la segona taula que reproduïm, dedicada a l’evolució dels ingressos al llarg dels darrers anys en diversos països europeus.