Esteu aquí

Ressenyes

  • Reinald Besalú
juliol 2015
  • Reinald Besalú
maig 2015
  • JOAN M. CORBELLA
març 2015
  • JOAN M. CORBELLA
març 2014
  • REINALD BESALÚ
desembre 2013
  • REINALD BESALÚ
setembre 2011
El suport a la producció audiovisual i cinematogràfica, a revisió a França
Cour des comptes: Les soutiens à la production cinématographique et audiovisuelle, París, abril de 2014

Versió per imprimir

Versió PDF

Joan M. Corbella
abril 2014

El tribunal de comptes francès acaba de publicar un informe exhaustiu d’anàlisi sobre els diversos mecanismes que formen el sistema de suport públic a l’audiovisual del país veí, un sistema complex, singular i sovint mostrat com a modèlic pels resultats que ha obtingut en terrenys com el nombre de llargmetratges produïts o la quota de pantalla en les sales del seu cinema, encara que amaga també resultats mediocres o dolents,  com el de la ficció seriada televisiva.

L’informe és exhaustiu en tant que és enciclopèdic,i això és una de les bones aportacions del treball, ja que no es deixa cap aspecte significatiu per abordar, en relació amb el suport directe, indirecte, fiscal, econòmic  o del quadre d’obligacions de programació , en l’àmbit del cinema, la televisió i els escenaris digitals de l’audiovisual. A més, aprofitant la diversitat de persones i institucions consultades, l’informe inclou les respostes dels organismes públics concernits a les propostes i observacions que fa el Tribunal de comptes, tan si coincideixen com si discrepen amb el seu punt de vista. En tercer lloc, la presentació aconsegueix resultar didàctica,  en la mesura que proporciona no només les conclusions, sinó que les acompanya amb tota la informació que sustenten les seves anàlisis, les contextualitza i les presenta de forma clara i ordenada.

 Si la tradició francesa en el camp de l’audiovisual és d’una gran profusió de regulació, un intervencionisme públic molt aguditzat,  però també d’una gran profusió de producció de  coneixement per a prendre decisions i discutir-les amb dades a la mà, aquest informe s’inscriu sobradament en aquesta dinàmica. Encara que resulti sever en la principal de les seves conclusions: “La despesa pública a favor del sector, amb un creixement fort des de fa deu anys, està gestionada de manera insuficient”. 

Repartició sectorial

Evolució de les inversions

Inversions entre 2002-2012

L’informe reconeix que és un sistema antic però coherent, amb molts instruments d’acció, alguns de veterans com les SOFICA i altres introduïts els darrers temps, i destaca  sobretot que han augmentant de forma espectacular els darrers anys la capacitat de recaptació i, per tant, hi ha l’obligació de redistribuir adequadament els centenars de milions que manegen les autoritats públiques (600 milions d’euros només en ajuts directes el 2012, i 1.150 milions en obligacions dels actors privats) entre els diversos agents, fases i circuits de l‘audiovisual francès. I al mateix temps, reconeix que el sistema d’ajuts necessita adequar-se als nous aires del sector, amb una internacionalització creixent en l’escenari digital, amb nous jugadors que travessen els “paisatges nacionals” i poden obviar amb relativa facilitat els quadres d’obligacions als que estan sotmesos els jugadors nacionals (subsidi de la televisió pública, de la producció de cinema, de programes, de videojocs,...).

D’entre les moltes dades que aporta l’informe del  Tribunal de comptes n’hem volgut reproduir tres que emmarquen els grans trets del sistema d’ajuts: l’aportació a les principals activitats (gràfic 4), on destaca la major dedicació econòmica a la producció no cinematogràfica, que igualment rep un flux de recursos molt generós; la distribució de recursos econòmics del operadors de televisió entre cinema i programes televisius, una d eles claus de la salut del sistema (gràfic 10), i la procedència dels recursos destinats a la producció de cinema (gràfic 11), el principal motiu d’orgull de les polítiques audiovisuals franceses. Cal llegir el document, però, per poder copsar les llums i ombres d’aquestes polítiques.

Accés al document:
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Les-soutiens-a-la-production-cinematographique-et-audiovisuelle-des-changements-necessaires