Esteu aquí

Ressenyes

  • Reinald Besalú
juliol 2015
  • Reinald Besalú
maig 2015
  • JOAN M. CORBELLA
març 2015
  • JOAN M. CORBELLA
març 2014
  • REINALD BESALÚ
desembre 2013
  • REINALD BESALÚ
setembre 2011
Dissecció de dades per a entendre l’economia del cinema francès
Centre National du Cinéma et de l’Image Animée: L’économie des films français (desembre 2013)

Versió per imprimir

Versió PDF

JOAN M. CORBELLA
desembre 2013

En un temps que per tot arreu es parla de big data, per posar un nom a l’activitat de seguiment, anàlisi i explotació de la informació de la petjada que els ciutadans anem deixant en la nostra pràctica digital, s’agraeix que algú hagi fet i publicat un estudi seriós i profund de recopilació, síntesi i anàlisi a la manera clàssica (amb l’exhaustivitat de dades que significa usar 128.000 xifres, creuades de totes les formes raonables i significatives ) que permeten entendre la dimensió econòmica de la producció de cinema.

Es tracta de l’informe L’économie des films français, que el sempre dinàmic Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC) va publicar al desembre de 2013, i que constitueix –sense cap mena de dubte- una de les millors eines pràctiques actualitzades per entendre l’economia de la producció i la comercialització de les pel·lícules en els països europeus, des del punt de vista successiu de cadascun dels actors en jocs: productors, distribuïdors, exhibidors, Societats de finançament (SOFICA), televisions, coproductors estrangers,...

A partir de la creació d’una base de dades de 1.283 films d’iniciativa francesa distribuïts a les sales entre 2004 i 2011 (el 92% dels títols exhibits en el període), els autorspresenten la macroeconomia del cinema, tot descrivint els fluxos econòmics successius entre els jugadors, en els diversos terrenys del mercat i la rendibilitat obtinguda en les diferents finestres d’explotació, però també l’anàlisi microeconòmica de la producció i rendibilitat de les obres franceses, segons la tipologia dels films. Així, es revelen dades del pla de finançament, dels costos de producció, del suport financer, dels costos i ajuts de distribució, de les vendes a la televisió i del rendiment a l’estranger, entre d’altres informacions.

Al final, el lector pot veure com és de difícil fins i tot per al cinema francès, tan lloat per tot arreu com a paradigma de bones pràctiques de suport públic i de la pròpia indústria privada, aconseguir rodar pel·lícules que a més de ser interessants i enriquir el panorama cultural siguin viables econòmicament. Una dissecció de dades per a aprendre més d’economia del cinema. Totalment recomanable per a tot tipus de públic interessat en el miracle de com fer cinema al segle XXI.

Enllaç:
http://www.cnc.fr/web/fr/dernieres-actualites/-/liste/18/4484906