Esteu aquí

Ressenyes

  • Reinald Besalú
juliol 2015
  • Reinald Besalú
maig 2015
  • JOAN M. CORBELLA
març 2015
  • JOAN M. CORBELLA
març 2014
  • REINALD BESALÚ
desembre 2013
  • REINALD BESALÚ
setembre 2011
30 anys de les SOFICA, un instrument de suport a la producció de cinema a França

Versió per imprimir

JOAN M. CORBELLA
maig 2015

 

Arran de la crisi de la producció de cinema francès als primers anys vuitanta, els responsables de la política francesa de la matèria van concebre un instrument nou per a atraure recursos econòmics privats a la indústria: les SOFICA. Trenta anys després de l’aprovació per llei d ela seva creació, el 1985, i encara que se n’ha modificat alguns aspectes del funcionament, segueix essent una eina que contribueix positivament al suport públic al cinema francès.

Les Sociétés de Financement de l’Industrie Cinématographique et de l’Audiovisuel (SOFICA) són essencialment societats d’inversió destinades a reunir fons privats que es dediquen exclusivament a finançar la producció de cinema independent, i sobretot en films de pressupost inferior a vuit milions d’euros i primeres o segones obres dels directors. Són promogudes indistintament pels professionals del sector o per operadors financers i bancaris, sempre sota el control i autorització de l’Administració Pública. A canvi, els inversors participen dels beneficis que obtenen les pel·lícules i obres audiovisuals en què participen, a més d’un benefici fiscal (actualment del 36% de reducció dels impostos sobre la inversió).

L’any 2014, segons el Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC) hi havia dotze Sofica actives, que van reunir 63 milions d’euros per a finançar obres, unes xifres semblants any rere any, i que permeten fer un balanç positiu de la iniciativa: un de cada tres films d’iniciativa francesa ha comptat amb el seu suport, amb una mitjana de mig milió d’euros per obra i un total de 1.850 títols ajudats per les Sofica en les tres dècades de funcionament.

Precisament, amb motiu dels trenta anys de la seva posada en marxa, el CNC va celebrar una taula rodona amb els diversos actors de la indústria per a parlar-ne, i acaba de fer públic el document amb la presentació que van fer de les Sofica. 

Molts del qui participen o els concerneix la política de foment del cinema català, ben segur, coneixen prou bé aquest mecanismes de suport a l’audiovisual, de la mateixa manera que en les discussions per a modificar el sistema espanyol d’ajuts s’haurà tingut en compte per a estudiar els incentius fiscals a les inversions en cinema. Però no està de més fer-ne un recordatori i facilitar l’accés a alguns documents del CNC sobre la matèria.

 

Document (Abril 2015): Investir dans le cinéma indépendant: l’ambitieux pari des SOFICA
Document (Agost 2011): Les SOFICA. Un dispositif original de financement du cinéma et de l’audiovisuel