Esteu aquí

Qui som

President | Josep Gifreu

Director | Joan M. Corbella

Director adjunt | Reinald Besalú

Coordinació. Promoció. Edició | Noemí Sánchez

Col·laboradors | X.Cubeles, A. Elduque, P. Gómez, C. José i Solsona, M. López, A. Medrano

Infografista | Catalina Acelas

 

  

 

 

 

Amb el suport de:

                                                    

 

L'OPA COMPTA AMB EL SUPORT DEL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 

 

ISSN 2013-3782