Esteu aquí

Dossier

#19
Producció i inversió cinematogràfica a Catalunya 2002-2013 (Actualització d'estudis)
Producció i inversió cinematogràfica a Catalunya 2002-2013 (Actualització d'estudis)

Versió per imprimir

juny 2016

En el llibre de la  Producció cinematogràfica de Catalunya. Trets i dimensions, l'autor Carles José i Solsona va procedir a estudiar, mitjançant la creació d’una base de dades numèriques que abastà el sexenni 2002-2007, el nombre de films, coproduccions, volum d’espectadors i de recaptacions, anàlisi per intervals, quotes del mercat català, pes específic del cinema de Catalunya en català, costos dels llargmetratges i finançament de les pel·lícules a Catalunya. De manera excepcional, José i Solsona va ampliar i actualitzar la publicació, tot eixamplant el període de sis anys fins al decenni, un treball que va veure la llum en el llibre Una dècada de producció cinematogràfica a Catalunya (2002-2011). Aquest treball examinava tot el cens de llargmetratges per a les diverses magnituds estadístiques de rellevància: dades de públic, de recaptació, de subvencions, de participació de les televisions, entre d’altres aspectes.

Atès que, per raons editorials, no hi hauran noves posades al dia d’aquestes obres, una alternativa ha estat aquesta nova actualització en format informe que us presentem en aquest dossier: Inversió cinematogràfica de Catalunya 2002-2013. L'Observatori de la Producció Audiovisual, en la seva tasca de documentació, d'informació, d'anàlisi i de recerca sobre l'evolució i les dinàmiques del sector, anirà publicant periòdicament les actualitzacions d'aquesta recerca sobre el finançament del nostre cinema i també, com a factor de contrast, comparant-lo amb el de l'Estat espanyol i Europa.