Esteu aquí

Blog

març 2015
  • JOAN M. CORBELLA

El dia dels sants innocents (28 de desembre) de 2012, el diari Le Monde va publicar un article del distribuïdor Vincent Maraval, en què alçava la veu davant la política de suport al cinema a França i posava l’accent en els emoluments desorbitats (al seu parer) que rebien alguns els actors i actrius per participar en pel·lícules produïdes amb una subvenció generosa, provocant un espiral inflacionista del qual responsabilitzava el sistema d’ajuts obsolet.

febrer 2015
  • Joan M. Corbella

La nit dels Goya i els dies previs es va manifestar en públic un estat d’ànim positiu en la indústria espanyola del cinema, fruit de les bones dades assolides pels films espanyols (catalans inclosos) en les sales d’exhibició, amb augment de l’assistència i de la quota de mercat que els pertoca, segons les dades de Rentrak.

desembre 2014
  • FREDERIC GUERRERO-SOLÉ

És evident que l’estrena d’una producció cinematogràfica catalana sempre és una bona notícia en moments de crisi com els que vivim. I una d’aquestes bones notícies es va produir la primavera de 2014, amb la presentació del film 10000 Km, de Carlos Marqués-Marcet, coproduïda per Lastor Media, La Panda, TVE i Televisió de Catalunya.

novembre 2014
  • REINALD BESALÚ

El CAC publica l’Informe de l’audiovisual 2012-13

novembre 2014
  • JOSEP GIFREU

Sempre em causa sorpresa comprovar com des dels Estats Units d’Amèrica, el paradís del neoliberalisme, arriben informes recomanant i defensant la necessitat que els governs reservin una part substancial dels pressupostos públics per al suport de la cultura i de les arts. I això passa en un país on són les fundacions privades de grans empreses, les que aporten la major part del finançament de les activitats culturals, educatives i creatives.

octubre 2014
  • JOAN M. CORBELLA

Les polítiques de suport a la industria audiovisual basades en els incentius fiscals, amb tota la gamma d’opcions que pot incloure, estan en la primera línia de foc de totes les discussions sobre què han de fer els governs, encara que en alguns casos, com l’espanyol, s’hagi convertit més en una pastanaga darrera la qual el sector va corrent, ateses les promeses incomplertes pel tàndem ministre de cultura-ministre d’hisenda.

juliol 2014
  • JOAN M. CORBELLA

Quan es parla de televisió i audiència, fixar-se en la quota de pantalla/mercat de cada canal  respecte al total del consum televisiu -el famós share, en anglès- és el més recurrent, i les mateixes empreses televisives públiques i privades branden les xifres de la seva evolució com a termòmetre de la seva salut, quan els és favorable. Però no tot s’acaba amb la quota, si volem entendre millor la força de la televisió en un país.

juliol 2014
  • REINALD BESALÚ

Més enllà dels circuits d’exhibició del cinema en sales i de la televisió lineal, el consum d’audiovisual té una gran incidència social que no es veu reflectida en les xifres de recaptació per aquest concepte. L’anomenat “mercat del vídeo” no ha deixat de fer-se més i més petit, a mesura que les vendes i lloguer de DVD i Blu-Ray han anat caient en xifres molt superiors a les de creixement de la despesa en altres opcions basades en el consum no lineal a través d’Internet. I això ha succeït tant als Estats Units com a Europa i també a Espanya.

juny 2014
  • JOAN M. CORBELLA

Si hem de jutjar pel rebombori informatiu que ha produït, no hi ha cap mena de dubte que la notícia de l’any 2014 a l’Europa audiovisual és la confirmació oficial que Netflix entrarà en nous mercats nacionals en els propers mesos, sobretot perquè afecta a França i Alemanya i perquè amb aquesta jugada serà present ja a la major part del centre i nord d’Europa, a més de les illes britàniques; deixa de banda, de moment, els estats del sud i de l’est.

juny 2014
  • JOSEP GIFREU

l projecte de llei sobre el nou impost als operadors de telefonia i d’internet amb activitat a Catalunya a fi de sufragar el sector audiovisual català, greument tocat per la crisi i la falta de línies d’ajut, ja té un calendari definit. El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, anuncià que el projecte de l’anomenada “taxa de connectivitat” seria aprovat pel govern aquest mes de juny i a primers de juliol entraria al Parlament i començaria el tràmit parlamentari per a la seva aprovació.

Pàgines