DEL FRANCTIRADOR A L'ECOLOGIA DOCUMENTAL

 

 

20 anys de documentalisme català 1997-2017

per Joan Gonzàlez director del DOCS BARCELONA

 

 

 

 

 

 


LA INDÚSTRIA DEL CINEMA A CATALUNYA 2014-2015

El dossier La indústria del  cinema a Catalunya es composa de dos informes, el de la Producció cinematogràfica a Catalunya 2014-2015 i el de L'exhibició de cinema a Catalunya 2014-2015, amb els quals pretenem donar continuïtat als treballs periòdics realitzats per l’Observatori de la Producció Audiovisual sobre aquesta temàtica. Els estudis es basen sobretot en les dades facilitades per l’Institut d’Empreses Culturals de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, i es completa amb altres fonts complementàries per a les comparacions amb d’altres països. La metodologia que s’ha seguit és també la mateixa que en els informes precedents, per així facilitar les comparacions, que han de permetre avaluar la trajectòria del sector al llarg del temps.

INFORME SOBRE LA PRODUCCIÓ CINEMATOGRÀFICA A CATALUNYA 2014-2015

 

INFORME SOBRE L'EXHIBICIÓ CINEMATOGRÀFICA A CATALUNYA 2014-2015